miljø

FN’s verdensmål

Af FN’s 17 verdensmål er det særligt nr. 13, 14 og 15, jeg fokuserer på i mit politiske arbejde: Klima, livet i havet og livet på land. For det er helt afgørende at stoppe eskalerende menneskeskabte klimaændringer og den 6. masseuddød af plante- og dyrearter, der er igang netop nu.

Viktigt inititativ for videre klimaforskning

Workshop: Nye problemstillinger og miljøer inn i klimaforskningen “En konklusjon i kunnskapsgrunnlaget er at Norges forskningsråd bør gi større mulighet for brede problemstillinger og kreativitet. Kunnskapsgrunnlaget anbefaler å styrke den tverr- og transfaglige forskningen og nye forskningsmiljøer ikke minst fra samfunnsvitenskap og humaniora.”   “Norges forskningsråd inviterer med dette til en forskerworkshop for å involvere …

Viktigt inititativ for videre klimaforskning Læs videre »

Naturangst; hvis ansvar?

Peter Wivel skrev i weekendavisens udgave 16.-22/2-1996 under overskriften “Naturangst” følgende: “Den amerikanske professor [en i artiklen ikke-navngivet nobelprismodtager der var blevet interviewet på TV] advarede mod, hvad han opfattede som modebestemt fjendtlighed over for naturvidenskaberne. Miljøhysteriet har sat fysikere, kemikere, ingeniører og medicinere på anklagebænken. “Men det er ikke os, der skaber problemerne i …

Naturangst; hvis ansvar? Læs videre »