Landbrug

Tungmetaller og antibiotikaresistens

Uddrag fra Mie Stage “Tungmetaller i byen øger forekomsten af antibiotikaresistens” i Ingeniøren: Ophobede tungmetaller i byerne risikerer at gøre antibiotikaresistens til et helt uoverkommeligt problem. En ny undersøgelse fra København, Kina og Nordirland har påvist, at antibiotikaresistente bakterier trives storartet i byjord, hvor resistensgenerne bliver båret vidt omkring af tungmetalresistente bakterier. Metaller kan altså …

Tungmetaller og antibiotikaresistens Læs videre »

Medicinresistente bakterier og svampe

Det bliver stadig sværere at behandle infektioner hos mennesker og dyr fordi bakterier og svampe udvikler resistens over for den medicin der ellers skal bekæmpe infektioner. Brugen af antibiotika og svampebekæmpelsesmidler inden for konventionel landbrugsproduktion, særligt svineproduktionen, er en del af årsagen til det. Vi må tage dette meget alvorligt og skære ned på medicinbrugen. …

Medicinresistente bakterier og svampe Læs videre »

Ja til bælter af vilde blomster i bøndernes marker!

Vores levevis og fødevareproduktion har ikke levnet meget plads til natur og dyreliv og det har i sidste ende alvorlige konsekvenser for alt liv på Jorden. I det sidste har vi, i medierne, hørt meget om fugle og insekter der forsvinder. Næsten 3 millioner fugle er forsvundet fra den danske natur de sidste årtier og 80% af insekterne. Der …

Ja til bælter af vilde blomster i bøndernes marker! Læs videre »