Citat om globalisering

“Globalisering er et forløp som riktignok begynte for lenge siden (egentlig med markedets seierstog), men som først blir del av vår hverdag med sammenknytningen av verdensomspennende medienettverk.” (Ulrich Beck 1997:129 “Risiko og frihet”, Fagbokforlaget, Norge) #mediaresearch