Tungmetaller og antibiotikaresistens

Uddrag fra Tungmetaller i byen øger forekomsten af antibiotikaresistens” i Ingeniøren:

Ophobede tungmetaller i byerne risikerer at gøre antibiotikaresistens til et helt uoverkommeligt problem. En ny undersøgelse fra København, Kina og Nordirland har påvist, at antibiotikaresistente bakterier trives storartet i byjord, hvor resistensgenerne bliver båret vidt omkring af tungmetalresistente bakterier.

Metaller kan altså sprede antibiotikaresistens. Først inden for de seneste år er det slået fast at det rent faktisk sker ude i miljøet. Også derfor skal der ryddes op på forurenede grunde. Vi skal have fokus på rent miljø. Se også Science of the Total Environment 

Udfordringen er, at mange af de bakterier, som gennem tiden har udviklet resistens over for de giftige tungmetaller, også har udviklet sig til at modstå forskellige antibiotika. Det springende punkt er imidlertid, at problemet kan sprede sig bredt og til andre organismer. Forskerne har nemlig sandsynliggjort, at resistensmekanismerne kan hoppe fra bakterie til bakterie ved hjælp af såkaldt mobile genetiske elementer, som er små dele af bakteriens dna, hvorpå resistensmekanismerne ligger, og disse dele kan bakterien ‘smitte’ andre typer bakterier med.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *