Vi skal handle for at stoppe udviklingen af medicin-resistens

Jeg er enormt bekymret over udviklingen af antibiotika-resistente bakterier og svampe. Vi er i en situation hvor alvorlige svampe- og bakterie-infektioner hos mennesker måske snart ikke kan behandles effektivt. Det er meget vigtigt at gøre noget for at stoppe den udvikling, så vi har mediciner der virker – også i fremtiden. Og så vi stadig kan operere folk uden større risiko for dødsfald som følge af operationsinfektioner.

Løsning

Vi skal stoppe brugen af visse svampebekæmpelsesmidler i landbruget, der minder om de midler, man bruger mod svampeinfektioner hos mennesker (azolerne). Denne type medicin skal forbeholdes mennesker. Vi skal også have et langt lavere antibiotikaforbrug og mindre brug af zink inden for landbruget, end vi ser i dag. Desuden skal enkelte typer antibiotika helt forbeholdes mennesker og slet ikke bruges i fødevareproduktionen.

Og forskning i løsninger skal støttes økonomisk (som denne: http://sund.ku.dk/nyheder/nyheder-2016/ny-forskning-baner-vejen-for-at-mindske-antibiotikaresistens/ ).

 

Baggrund

Resistente svampe (fx Aspergillus skimmelsvamp)

I den sidste tid har der været flere sager om medicin-resistens i nyhederne. Her i februar 2018 har der været indslag om at brug af azoler i landbruget fører til at medicinen mod alvorlige svampeinfektioner ikke virker længere. Hvis man får en infektion, der skyldes resistente svampe, betyder det, at den medicin, der normalt kan slå svampeinfektionen ihjel, ikke længere virker. Det er hovedsageligt patienter, med et stærkt svækket immunforsvar, der får svampeinfektioner, og hvis de har den resistente variant dør ni ud af ti af det. Dødeligheden for denne type infektioner er steget drastisk i det sidste – fra 40% til 90%. (Politikere er dybt bekymrede over resistente svampe). DR TV viste en reportage med en leukemiramt pige der på grund af nedsat immunforsvar fik netop sådan en svampeinfektion i hjernen.

“(…) et stigende antal patienter i Europa bliver ramt af livstruende svampeinfektioner, der er blevet resistente over for den medicin, som skal slå infektionerne ned. (…) De svampemidler, der bliver brugt i landbruget, er næsten identiske med dem, vi bruger til at behandle patienter, og ved at man breder det ud i så stor stil, så forventer vi, at det vil give tiltagende problemer inden for behandling af patienterne, siger overlæge og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ole Hilberg” (Eksperter om nyt resistensproblem: Giv mennesker førsteret til svampemidler)

Multiresistente bakterier

Andre sager har handlet om udvikling af antibiotika-resistente bakterier. Antibiotika anvendes stadig i alt for store mængder inden for konventionelt landbrug. og i de seneste år er har vi haft en stigning i antallet af patienter, der får infektioner med multiresistente bakterier som VRE  og CPE på de danske hospitaler – og de resistente MRSA-bakterier er i spredning.

I følge Statens Seruminstitut er VRE (vancomycin-resistente enterokokker) enterokok-bakterier, som er resistente over for antibiotika af typen vancomycin. Indtil 2009, var der under 50 infektioner om året med VRE. Derefter er antallet steget. Og CPE er “Carbapenemase-producerende enterobakterier”. I 2008 og 2009 sås de første carbapenemase-producerende enterobakterier (CPE) i Danmark. Derefter er antallet steget år for år. CPE-bakterier er ofte så resistente, at der kun er få eller ingen antibiotika, der kan behandle infektioner med disse bakterier.

Ud over det har vi problemet med MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus), som er stafylokokker, der er resistente over for de antibiotika, man normalt bruger til at behandle stafylokokinfektioner. Om MRSA: “MRSA var tidligere næsten udelukkende et problem på hospitaler, men de sidste 15 år har sygdomsmønstret ændret sig og i dag er der meget få tilfælde som følge af smitte på hospitaler, men stadigt flere som findes positive uden at have særlige risikofaktorer (samfundserhvervet MRSA). I starten af 2000 tallet opstod desuden en ny type MRSA, som primært findes hos husdyr (først og fremmest svin), hvorfra de kan spredes til mennesker = husdyr- eller svine-MRSA.”

 

Kilder:

Azoler og svampeinfektionen Aspergillus Fumigatus 

“Dødelig skimmelsvamp udvikler resistens”, DR indland (JAIS NØRGAARD, SUNE LUNDBY MØLLER OG MORTEN SØGAARD, 11. FEB. 2018), https://www.dr.dk/nyheder/indland/doedelig-skimmelsvamp-udvikler-resistens

“Politikere er dybt bekymrede over resistente svampe”, DR indland (SIDSEL HOE OG JAIS NØRGAARD,11. FEB. 2018), https://www.dr.dk/nyheder/indland/politikere-er-dybt-bekymrede-over-resistente-svampe

“Eksperter om nyt resistensproblem: Giv mennesker førsteret til svampemidler”, DR indland, (SUNE LUNDBY MØLLER, MORTEN SØGAARD OG STIG HAANING THØGERSEN (VIDEO), 12. FEB. 2018), https://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-om-nyt-resistensproblem-giv-mennesker-foersteret-til-svampemidler

“19-årige Stefani fik skimmelsvamp i hjernen: ‘Hvis jeg kun havde leukæmi, ville alt være meget lettere'”, (JAIS NØRGAARD, ELISABETH KJÆRGAARD VIGH OG MORTEN SØGAARD, 11. FEB. 2018), https://www.dr.dk/nyheder/indland/19-aarige-stefani-fik-skimmelsvamp-i-hjernen-hvis-jeg-kun-havde-leukaemi-ville-alt

Multiresistente bakterier

“Ny type antibiotikaresistens lever i skjul”, Københavns Univeristet, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, http://sund.ku.dk/nyheder/nyheder2015/ny-type-antibiotikaresistens-lever-i-skjul/

“Multiresistente bakterier”, Statens Seruminstitut, https://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Om%20overvaagning/Antibiotikaforbrug%20og%20resistens/Multiresistente%20bakterier.aspx

“Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA)”, Statens Seruminstitut, https://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/M/Methicillin%20resistente%20Staphylococcus%20aureus.aspx

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *