Utvikling av lærespill – eksemplet Mara

Et lærespill, med arbeidstitlen Mara utvikles av en flerfaglig arbeidsgruppe som samarbeider med Bergen Museum og det internasjonale dyphavsforsknings-prosjektet Mar-Eco

Motivasjonen bak utviklingen av spillet
Målet med Mara spillet (og installasjonen) er å  formidle viten om livet på dyphavet. Utviklingen av et lærespill konsept er en del av min undersøkelse av spill med pedagogiske mål. Jeg er opptatt av hvordan spill kan utnyttes i læringssammenhenger samtidig med at spillopplevelsen taes vare på.

Dyphavsforskningsprosjektet Mar-Eco har en stor samling forskningsdata som kan inspirere til spillutviklingen. Som en av havforskerne uttrykker det: ”Our data collection have ranged from oceanographic and acoustics, to various studies on organisms that range in size from microscopic plankton to large whales. Dephts ranged from the surface to 3000 meters and extended from the cold-water environment south of Iceland to the tropic environment north of the Azores.” (mar-eco cruise journal 1. july, http://www.mar-eco.no/)

Utviklingen av forprosjektet er støttet av Bergen Museum og Meltzerfondet (fase 1 med arbejdstitlen “Maretind”).

Utvikling av fase 2 i prosjektet er støttet av Meltzerfondet.

#Seriousgames

#Myresearch

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *