Om stedsans.net

Opprindelig post 8/3-2006. Oppdatert i 2017:

Back then, in 2006, stedsans.net looked like this (except that the top-logo is missing on this picture).

Stedsans.net var i årene 2006- 2011 del av forskningsprosjektet Slektskap og Slagmark ved Infomedia, Universitetet i Bergen (se mer informasjon her: Nina på Infomedia, forskningsgruppen kulturformidling og museumsdesign og Museum studies at Department of Informations Science and Media Studies). Stedsans.net var da informasjonskanal for forskningsprosjektet, prosektets talerør og ressursesenter, og var også ment som et forum for dialog om prosjektet mens det var under utvikling.  Et gjennomgående trekk er de mange bilder med tekstkommentarer der utforsker disse spørsmål:

  • Hva er et museum idag og hva har  det vært gjennom tidene?
  • Hvordan kan digitale medier bidra til å forbedre museums kommunikasjon og vitenskapsformidling rettet mot et alment publikum?
  • Hvordan kan kunstnere og kunstneriske arbeidsmetoder/processer bidra til god museumsformidling/vitenskapsformidling?
Om prosjektet Slektskap og Slagmark:

Kortfattet informasjon om den delen av prosjektet Slektskap og Slagmark som var knyttet til forskningsprojektet Mar-Eco finns her:

Utstillingen Havlandet:

Annet:

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *