Currently browsing tag

my research

About stedsans.net

Stedsans.net (a sense of place.net) is part of the research project Affinity and Battlefield at infomedia, University of Bergen, Norway (More information see: Nina …

Om stedsans.net

Opprindelig post 8/3-2006. Oppdatert i 2017: Stedsans.net var i årene 2006- 2011 del av forskningsprosjektet Slektskap og Slagmark ved Infomedia, Universitetet i Bergen (se mer …

Utvikling av lærespill – eksemplet Mara

Et lærespill, med arbeidstitlen Mara utvikles av en flerfaglig arbeidsgruppe som samarbeider med Bergen Museum og det internasjonale dyphavsforsknings-prosjektet Mar-Eco Motivasjonen bak …

Storytelling at museums

This blog is about many things, but first and foremost it is about storytelling at museums, science centres, zoos and the like. About …