Den sociale bundlinje

Lukas Graham om økonomi og ulighed

” “I de første 25 år af mit liv levede jeg på en sten. Og det kan jeg gøre igen. Men uanset hvad jeg siger offentligt om ulighed og økonomi, får jeg altid at vide, at jeg skal holde kæft. Da jeg var fattig, fik jeg at vide, at jeg var doven og ikke arbejdede hårdt nok. Og nu hvor jeg har penge, får jeg at vide, at jeg er dobbeltmoralsk og privilegieblind, hvis jeg taler om fattigdom. Der er bare rigtig mange mennesker, der har det bedst med, at vi ikke taler højt om økonomisk ulighed overhovedet” ”

” “Alle taler om vækst og fremskridt som vigtigt i livet. Men hvad fremskrider jeg imod, og hvad vækster jeg til?”

“Alt hvad jeg laver, vækster, men jeg er sådan set imod vækst. Det er ikke en intentionel modvilje mod vækst, mere en overvejelse om, hvad vi bruger væksten til. Jeg mener ikke, at vi mangler vækst i Danmark, men at vi i stedet skal forfine vor levevis og sørge for, at alle er med og får det bedre. I stedet for at kræve mere og mere. Lad os da spare op og investere i stedet for at forbruge til lort, vi ikke har brug for.” ”

(Lukas Graham i Politiken d. 26. december 2018)

Flattr this!

Afskaf ghettolisten

I dag har Løkke-Regeringen fremlagt sin såkaldte ghettoplan. …Nogle konsekvenser af den vil være, at du ikke kan bo i ghettostemplede områder, hvis du modtager integrationsydelse… (?!) Og hvis du modtager kontanthjælp, bliver du skåret i ydelse…?! Og. Så. Videre.

Det er altså for galt at folk i udsatte boligområder nu stigmatiseres igen.

Skal folk så tvinges til at flytte?

Regeringens ghettoplan er ikke løsningen. Jeg tror langt mere på at fjerne ghettolisten helt – og en tal-pænt-om-hinanden kampagne. Drop nu den hetz.

Kære indvandrere. Tak for alle de gode indsatser I gør for Danmark. Tak fordi I er gode naboer og jeres børn gode kammerater.

Og hvad med istedet at mobilisere kræfterne i udsatte boligområder ift at bidrage til grøn omstilling. Der er SÅ mange ressourcer. Støt nu folk. Giv folk en chance, en mening og et ansvar – og de vil gøre sit bedste. Det tror jeg på.

Alternativet har en stribe forslag, der går imod de gængse politiske forslag på det politiske felt som mange kalder ”ghettoområdet”. Alternativet foreslår at afskaffe den såkaldte ghettoliste og vil sikre at officielle myndigheder ikke promoverer ghettobetegnelsen om udsatte boligområder. Her er nogle begrundelser for det (citat fra “Pressemeddelelse 19. januar 2018):

“AFSKAF GHETTO-LISTEN
I dag er det kommet frem, at regeringen har brugt gamle statistikker til deres opgørelse af den
nyeste ghetto-liste, hvorfor 11 af 22 boligområder slet ikke burde være på den omdiskuterede liste.
Det giver blot endnu en grund til at afskaffe listen ifølge Alternativets politiske leder Uffe Elbæk:

”Det her viser med al tydelighed problemet med den liste. At komme på en ghettoliste har enorme
negative konsekvenser for både boligområdet og beboerne og det er så lige sket for flere tusinder
mennesker ved en fejl”, siger Uffe Elbæk.

”Den her liste tegner jo et fuldstændig unuanceret og meget stigmatiserende billede af beboere i et
givent område. Menneskerne og boligerne er jo de samme i dag, som de var i går, men fordi de er
kommet på den liste, bor de nu i en ghetto og bliver kaldt for ”sorte huller i danmarkskortet”, siger
Uffe Elbæk

(…)

”Det er både usmageligt og helt absurd, at en stat promoverer og legitimerer en ghetto-fortælling
om socialt udsatte boligområder. Ghettolisten bidrager kun med stigmatisering og vanskeliggør en
positiv udvikling. Derfor skal der både sættes en stopper for selve listen og for myndighedernes
brug af ghettobetegnelsen”, siger Josephine Fock.

”Det er enormt problematisk, når politikere og myndighederne bidrager til at stigmatisere
mennesker fra udsatte boligområder ved at kategorisere deres hjem som ”ghettoer”. Dels trækker
det tråde til en meget mørk tid med minoritetsforfølgelse i Europa og dels giver det anledning til
negative overdrivelser om vold og kriminalitet, der risikerer at blive selvopfyldende profetier”, siger
hun videre.

”Ghetto-listen bidrager ikke med noget som helst positivt, men bruges efterhånden alene til at
skaffe opmærksomhed til partier, der vil promovere en dagsorden. Hvis vi reelt vil gøre en forskel
og skabe positiv udvikling i udsatte boligområder, så er det fuldstændig afgørende, at vi afskaffer
den liste og at vi gør op med ghettobetegnelsen,” siger Josephine Fock.

Flattr this!

De fattige åbner Folketinget

Jeg tog ind til “De fattige åbner folketinget”. Det var et rigtig fint arrangement. Mange talere. Torsten Gejl fra Alternativet åbnede arrangementet med en glimrende tale, som du kan se her: https://www.facebook.com/nina.svane/posts/10155625858431341 . Og Troels Fattigrøven Jakobsen, som virkelig kæmper de fattiges sag i denne kommunalvalgkamp, var der selvfølgelig også.

 

Flattr this!