Serious games

On serious gaming

“Our games straddle academic fields, including History (Revolution) and Current Events (iCue), Math and Literacy Skills (Labyrinth), Science (Palmagotchi), even Waste Management (Backflow). What links these various projects together has been a design philosophy that focuses less on serious games and more on serious gaming. We see games not so much as vehicles for delivering curricular content as we do spaces for exploration, experimentation, and problem solving.”

Henry Jenkins in the blogpost “From Serious Games to Serious Gaming (Part One): Revolution”

#games

#learning

#researchcommunication

Flattr this!

Installations, games, physical and digital

I just posted some pictures from the ongoing process of making a digital game prototype for web and museum installation (play the fish Mara (she’s a Orange Roughy) in the deep sea). What is shown is the playable character Mara in two stages of development. The illustrations also show the most recent version of her “swimming” through some of the deep sea environment of the game. In the game Mara is moving her body when swimming and the white dots are floating around – this is maritime snow that can be eaten in order to gain more energy to swim:

mara prototype early version 221007

mara prototype early version 221007

mara prototype early version 221007

mara prototype early version 221007

mara prototype early version 221007

mara prototype early version 221007

mara prototype early version 221007

I am looking forward to wrap up the development phase 2a during february and go on to the next phase of the project. The first playable prototype (project development phase 2a), for further testing, will be ready in the end of february 2008.

(photos shown in the post were moved to flickr February 2011)
#myresearch

Flattr this!

New gaming school for children in Copenhagen

An interesting project is starting up in Copenhagen, opening at the end of this month: A gaming school for children and youth! Now children can attend gaming in their spare time in the same way as football, horseback riding and other sports. More information (in danish) at http://www.gamingschool.dk/

(update March 2018: link broken)

#games

#learning

Flattr this!

WolfQuest – et spil om ulve

Dette er det første 3D computerspil jeg har set der kan passe ind i biologitimerne: WolfQuest lavet af Eduweb med Unity spilmotoren. Introduktionsvideoen er klippet sammen sådan at vi kan se hvor sjovt børnene i filmen synes det er at nedlægge en hjort i samarbejde (som ulve i flok). Så længe ungerne ikke overfører dette rovdyrs dræberinstinkt til deres almene samfundsforståelse går det vel godt nok – og mange flerspiller spil går jo faktisk ud på at nedlægge et eller andet i flok. Det er dog gerne et monster som er agressivt og angriber dig hvis du ikke gør noget ved det, ikke et mere forsvarsløst dyr som hjorten i spillet. På den anden side lever vi i den industrialiserede del af verden jo med et ganske fremmedgjort forhold til at slå det ihjel, at slagte det vi spiser, så det er lidt befriende at se at de ikke undgår det i dette spil. Men spilmekanik, som den kommer til syne i dagens produktioner, følger ofte en spis-eller-bli-spist logik… Dette gir mig lyst til at tænke videre på hvordan man ellers kunne fortælle om ulve.

Flattr this!

Nyt lærespil om konfliktforståelse og -håndtering fra Serious Games Interactive

Et af de mest lovende 3D spil med undervisningsambition jeg har set præsenteret er “Global conflicts: Palestine” (se http://www.seriousgames.dk/gc.html). Jeg så Simon Egenfeldt-Nielsens præsentation af Serious Games Interactive og Palestine-spillet på Nordic Game Conference 2006 i Malmø (de har desværre fjernet programmet og al information om konferencen fra web’en så vidt jeg kan bedømme, så jeg kan ikke lænke til kontekst her).

Palestine spillet udkommer snart, og om den næste produktion i serien “Global conflicts” skriver SGI: “Global Conflicts: Latin America is the next project Serious Games Interactive will embark on. You will continue to play an investigative journalist that is constantly searching for the best story in conflict areas. In this case you will travel Guatemala, Bolivia and Columbia faced with fraud elections, kidnapping, modern slavery, uprisings, coca famers & organ trafficking. ” (citat fra: http://www.seriousgames.dk/company.php, konsulteret 16. marts 2007).

Det er ambitiøst at vælge globale konflikter som tema, men at sætte spilleren i journalistens sted giver et godt udgangspunkt for et møde med mange forskellige synspunkter som man så, som spiller (og ellers), er nødt til at sortere i og vælge imellem når man skal skrive sin story. Ved at give spilleren rollen som journalist-aktør pointeres det også hvordan man er medskaber i situationen (lige meget hvad man gør).

Flattr this!

Development of the computer game prototype Mara

(former working title was Maretind)
The goal is to develop a digital game that integrate knowledge on the deep sea in order to reach, engage and inspire children on the subject through game play.

Good games combine a number of complex elements such as situations, where decisions must be made, challenging goals and a satifying feedback. Without these basic elements a game will easily become boring. The result must be that the way the gamers interact with the game, the game process, is parallel with what the game is about. (almost-quotes from “Learning to play to learn” by Nick Fortugno and Eric Zimmerman, Learning Lab Newsletter)

Flattr this!

Utvikling av lærespill – eksemplet Mara

Et lærespill, med arbeidstitlen Mara utvikles av en flerfaglig arbeidsgruppe som samarbeider med Bergen Museum og det internasjonale dyphavsforsknings-prosjektet Mar-Eco

Motivasjonen bak utviklingen av spillet
Målet med Mara spillet (og installasjonen) er å  formidle viten om livet på dyphavet. Utviklingen av et lærespill konsept er en del av min undersøkelse av spill med pedagogiske mål. Jeg er opptatt av hvordan spill kan utnyttes i læringssammenhenger samtidig med at spillopplevelsen taes vare på.

Dyphavsforskningsprosjektet Mar-Eco har en stor samling forskningsdata som kan inspirere til spillutviklingen. Som en av havforskerne uttrykker det: ”Our data collection have ranged from oceanographic and acoustics, to various studies on organisms that range in size from microscopic plankton to large whales. Dephts ranged from the surface to 3000 meters and extended from the cold-water environment south of Iceland to the tropic environment north of the Azores.” (mar-eco cruise journal 1. july, http://www.mar-eco.no/)

Utviklingen av forprosjektet er støttet av Bergen Museum og Meltzerfondet (fase 1 med arbejdstitlen “Maretind”).

Utvikling av fase 2 i prosjektet er støttet av Meltzerfondet.

#Seriousgames

#Myresearch

Flattr this!