Pædagogik

Designforskning med fokus på læring

Jeg sidder og kigger lidt på en artikkel fra 2007 af Palmyre Pierroux med flere (mange artikkelforfattere her!). Artiklen “MUSTEL: Framing the Design of  Technology-Enhanced  Learning Activities for Museum Visitors” beskriver et forskningsprojekt ved navn MUSTEL, der har læring placeret centralt i forskningsdesignet.

Artiklen indeholder en god oversigt over feltet og foreslår strategier for fremtidig forskning. I artikkelresuméet står der at  “The outline framework is grounded in a Vygotskian sociocultural approach and Leonte’v’s activity concept, and has been employed in a number of design interventions in museum contexts by MUSTEL members the recent years.”

Information her: http://www.uv.uio.no/intermedia/english/research/projects/mustel/index.html 

Link pr. 2017: http://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/mustel/

artikel: http://www.archimuse.com/ichim07/papers/pierroux/pierroux.html

#exhibitiondesign

#learning

#mediaresearch

Flattr this!

The Ear and The Scream Measurer, Experimentarium, Copenhagen.

The Experimentarium in Copenhagen is in many ways outstanding. I really enjoy visiting the place, bringing along children and see them play. This photo shows two installations in the main exhibition, in the subarea You and me (In Danish: Dig og mig). Read about the Ear-installation at the web site of the science centre. The Scream installation is fun – Scream ALL you can into the mouth of the lion (roar like a lion) and the volume of your scream/roar will be measured on the palm tree (shown with red lamps lighning up the scale on the trunk). Of course the children love this. The special attraction of this installation is, I think, the encouragement that is given to actually scream all you can. I had to try some times before I managed to do it. The space ‘inside’ the lion swallow up a the sound so that it doesn’t disturb other visitiors at the place. So you get a semi-private and very bodily experience of your  screaming capacity.

In Danish:

Installationstekst (skilt):

Skrigmåleren

Hvor højt kan du brøle?

Stik hovedet ind i løvens gab og skrig.

Se på palmen hvor højt du skreg. (…)”

#exhibitiondesign

#learning

Flattr this!

Med og uden fjer på zoologisk museum (2006)

Jeg har lastet endnu et par billeder fra Zoologisk Museum i København op på Flickr. De er fra særudstillingen Fjer som jeg besøgte i april 2006, men som stadig findes på museet. Som teksten om udstillingen som findes på museets websider foregriber har udstillingen både naturhistoriske og kulturhistoriske vinklinger på sit emne:

“FJER

Indtil for 10 år siden troede man, at fugle var de eneste dyr med fjer. Men et særligt fund i Kina – en dinosaur med fjer – gjorde det klart, at fjeren kom før fuglen. Siden er flere fossiler af fjerklædte dinosaurer dukket op. Fundet har pustet nyt liv i diskussionen om fjers oprindelse og slægtskabet mellem fugle og dinosaurer.

På Zoologisk Museums udstilling vises nu for første gang i Danmark både fossiler, skeletter og rekonstruktioner af nogle af disse epokegørende fund.

Dinosaurerne indgår i en fascinerende fortælling om fjerenes mangfoldighed – en fortælling der rummer både hatte og hættemåger, kjoler og kjover.

Til udstillingen er lavet en flot katalog, som kan købes i museumsbutikken. ”

Her er billeder af en titte-boks installation, hvor man kan studere et skifte mellem uglekrop med og uden fjerdragt:

The exhibition "Feather" Owl-installation
Drengen styrer installationen med knappen der dirigerer lys-skiftet.
The exhibition "Feather" Owl-installation 1
Ugle uden fjer.

The exhibition "Feather" Owl-installation 2

The exhibition "Feather" Owl-installation 3
Ugle med fjer.

#exhibitiondesign, #naturalhistory, #naturfortællinger, #researchcommunication

Flattr this!

Bland ansigter på Experimentariet i København

Lettere distraheret af nyhedsstrømmen om Wikileaks Cablegate-sagen fortsætter jeg alligevel med at systematisere og offentliggøre dokumentation af design-løsninger jeg har indsamlet fra forskellige museer og videnscentre.

Her er et eksempel på en installation fra Eksperimentariet i København som trækker veksler på det børnespil hvor man kan kombinere brikker med forskellige ansigter, overkroppe og underkroppe til hele figurer i mange variationer. Jeg kan huske spillet fra jeg var barn, men ikke hvad det hedder… (er der nogen der ved noget bliver jeg glad for info). Installationen hedder Bland ansigter og er en del af udstillingsområdet Dig og mig

Boy rotating the face expression installation

Installation rotate face-parts

Her er museets tekst om installationen:

“Sur mund, rynket næse og glade øjne. Prøv at blande ansigterne… Se hvilket ansigtsparti, der bestemmer ansigtets overordnede udtryk. Bliver en glad pige vred, når hun får en vred mund, eller skal øjnene også være vrede?

Med mund og øjne kan man forsyne et ansigt med de vigtigste sindsstemninger. Det er forbløffende, hvor virkningsfuldt kombinationer af fx vrede, glæde og sorg kan blandes og skabe helt nye stemninger: Bliver en glad kvinde vred, når hun får en vred mund, eller skal øjnene også være vrede? Hvilket ansigtsparti bestemmer ansigtets overordnede udtryk?

Vores ansigter udtrykker konstant følelser, selvom vi ikke er os det bevidst. Ansigtet afslører sin ejermand, når det viser de indre følelser mod ens vilje. Og det bedrager vores medmennesker, når vi “tager maske på” og skjuler, hvad der foregår bag facaden. Med vores 44 ansigtsmuskler kan vi lave over 10.000 forskellige ansigtsudtryk. Af dem udtrykker omkring 3.000 en eller anden form for følelse. Blandt disse er der 6, som har vist sig at udtrykke den samme følelse i alle mennesker uanset race, kultur eller national oprindelse. De kaldes de 6 universelle ansigtsudtryk og udtrykker glæde, vrede, frygt, afsky, overraskelse og tristhed.”

Dette er en ganske fysisk installation i den forstand at der skal en del kraft til at dreje håndtagene rundt. Samtidig styrer brugeren noget som er lavet i ganske stor skala og som svæver et godt stykke over brugerens eget hovede. Resultatet kan ses af alle i udstillingsrummet hvor installationen er godt synlig.

Flattr this!

On serious gaming

“Our games straddle academic fields, including History (Revolution) and Current Events (iCue), Math and Literacy Skills (Labyrinth), Science (Palmagotchi), even Waste Management (Backflow). What links these various projects together has been a design philosophy that focuses less on serious games and more on serious gaming. We see games not so much as vehicles for delivering curricular content as we do spaces for exploration, experimentation, and problem solving.”

Henry Jenkins in the blogpost “From Serious Games to Serious Gaming (Part One): Revolution”

#games

#learning

#researchcommunication

Flattr this!

WolfQuest – et spil om ulve

Dette er det første 3D computerspil jeg har set der kan passe ind i biologitimerne: WolfQuest lavet af Eduweb med Unity spilmotoren. Introduktionsvideoen er klippet sammen sådan at vi kan se hvor sjovt børnene i filmen synes det er at nedlægge en hjort i samarbejde (som ulve i flok). Så længe ungerne ikke overfører dette rovdyrs dræberinstinkt til deres almene samfundsforståelse går det vel godt nok – og mange flerspiller spil går jo faktisk ud på at nedlægge et eller andet i flok. Det er dog gerne et monster som er agressivt og angriber dig hvis du ikke gør noget ved det, ikke et mere forsvarsløst dyr som hjorten i spillet. På den anden side lever vi i den industrialiserede del af verden jo med et ganske fremmedgjort forhold til at slå det ihjel, at slagte det vi spiser, så det er lidt befriende at se at de ikke undgår det i dette spil. Men spilmekanik, som den kommer til syne i dagens produktioner, følger ofte en spis-eller-bli-spist logik… Dette gir mig lyst til at tænke videre på hvordan man ellers kunne fortælle om ulve.

Flattr this!

Nyt lærespil om konfliktforståelse og -håndtering fra Serious Games Interactive

Et af de mest lovende 3D spil med undervisningsambition jeg har set præsenteret er “Global conflicts: Palestine” (se http://www.seriousgames.dk/gc.html). Jeg så Simon Egenfeldt-Nielsens præsentation af Serious Games Interactive og Palestine-spillet på Nordic Game Conference 2006 i Malmø (de har desværre fjernet programmet og al information om konferencen fra web’en så vidt jeg kan bedømme, så jeg kan ikke lænke til kontekst her).

Palestine spillet udkommer snart, og om den næste produktion i serien “Global conflicts” skriver SGI: “Global Conflicts: Latin America is the next project Serious Games Interactive will embark on. You will continue to play an investigative journalist that is constantly searching for the best story in conflict areas. In this case you will travel Guatemala, Bolivia and Columbia faced with fraud elections, kidnapping, modern slavery, uprisings, coca famers & organ trafficking. ” (citat fra: http://www.seriousgames.dk/company.php, konsulteret 16. marts 2007).

Det er ambitiøst at vælge globale konflikter som tema, men at sætte spilleren i journalistens sted giver et godt udgangspunkt for et møde med mange forskellige synspunkter som man så, som spiller (og ellers), er nødt til at sortere i og vælge imellem når man skal skrive sin story. Ved at give spilleren rollen som journalist-aktør pointeres det også hvordan man er medskaber i situationen (lige meget hvad man gør).

Flattr this!

Installation at the Atomic Museum

Installation at the Atomic Museum, Albuquerque, New Mexico, USA (March 2006)

By rotating a handle the user can toggle a videofootage of an atomic explosion backwards and forwards thus studying the visuals of the explotion. An atomic explotion is visually spectacular, but is it appropriate to make displays like this? I found it rather unpleasant to see children play with it.
NSM nov 17th 06.

Boy toggling video with atomic explosion

Boy at installation with video of atomic explosion

Flattr this!