Om Stedsans.net

Om denne blog.

Opstart af ny stedsans.net

Domenet stedsans.net har eksisteret i mange år, men med forskelligt udseende og indhold. Jeg starter idag web’en op igen som blog efter en periode med “nede-tid” efter at universitetets (UiB) webhotel lukkede ned og jeg ikke fik fulgt op med at få flyttet mine ting. Indholdet i gamle websted kommer snart til syne her i menyen under en form for arkivmenu.

Flattr this!

Hello world!

Jeg accepterer at det vil være nyttigt at have et sted at snakke om de ting jeg er ved at undersøge (se http://stedsans.net). Jeg har blandede følelser overfor blogge-formatet og har en tendens til at poste meldinger med ganske officiel ordlyd. Desuden har jeg jo sprogproblemer som udenlandsdansker. Skal jeg skrive på dansk med fejl? Ja, det tror jeg. Jeg kommer til at begrunde dette senere. Nu vil jeg blot få katten ud af sækken – startet bloggen og lade default-overskriften stå som besynderlig velkomst. Til den sprog-minoritet som kan læse dette og som finder sjove fejl: Det skyldes mange år i Bergen i Norge.

Flattr this!

About stedsans.net

Stedsans.net (a sense of place.net) is part of the research project Affinity and Battlefield at infomedia, University of Bergen, Norway (More information see: Nina @Infomedia). Stedsans.net will function as an information channel that also invites to a dialogue about the project while its under development. The web pages will in the next period of time find its form through a phase of trying out different solutions. Some things are settled: At stedsans.net one will find a lot of image material with text comments. The resources will explore these questions:
  1. What is a museum today/ in a historical perspective?
  2. How can digital media contribute to enhancing museum communication and outreach towards the public audience?
  3. How can artists and artistic work methods/processes contribute to  museum and science communication?

NSM, 13th of march 2006, updated 6/6-06

 

About the main project of stedsans.net

Affinity and Battlefield is the central project of stedsans.net untill 2009. Affinity and Battlefield is the Ph.D. project of Nina Svane-Mikkelsen but it involves other participants and consists of 3 sub-projects where stedsans.net is also part. Brief information on the part of the Ph.D.-project that is connected to the maritime research project Mar-Eco can be found here:

Flattr this!

Om stedsans.net

Opprindelig post 8/3-2006. Oppdatert i 2017:

Back then, in 2006, stedsans.net looked like this (except that the top-logo is missing on this picture).

Stedsans.net var i årene 2006- 2011 del av forskningsprosjektet Slektskap og Slagmark ved Infomedia, Universitetet i Bergen (se mer informasjon her: Nina på Infomedia, forskningsgruppen kulturformidling og museumsdesign og Museum studies at Department of Informations Science and Media Studies). Stedsans.net var da informasjonskanal for forskningsprosjektet, prosektets talerør og ressursesenter, og var også ment som et forum for dialog om prosjektet mens det var under utvikling.  Et gjennomgående trekk er de mange bilder med tekstkommentarer der utforsker disse spørsmål:

  • Hva er et museum idag og hva har  det vært gjennom tidene?
  • Hvordan kan digitale medier bidra til å forbedre museums kommunikasjon og vitenskapsformidling rettet mot et alment publikum?
  • Hvordan kan kunstnere og kunstneriske arbeidsmetoder/processer bidra til god museumsformidling/vitenskapsformidling?
Om prosjektet Slektskap og Slagmark:

Kortfattet informasjon om den delen av prosjektet Slektskap og Slagmark som var knyttet til forskningsprojektet Mar-Eco finns her:

Utstillingen Havlandet:

Annet:

Flattr this!

Storytelling at museums and science centres

Installation at Experimentarium in København, 2004.
This blog is about many things, but first and foremost it is about storytelling at museums, science centres, zoos and the like. About the stories told in exhibitions in the physical museum-,  centre- og zoo-space (and the stories told online as well).
It is about exhition design with all that it encompasses: Navigating the body through the architecture of the exhibition space, the placement of its physical installations, all the media in use – such as text and graphics, images by drawing, print or photography, moving images, lighting, digital interfaces, objects (from collections and other). An analysis of the exhibtion space includes considerations of scale and placement of media and tangible objects. Temperature and other sensory experiences are part of it as well.
This blog is about my experiences with the exhibition media. I focus on topic driven exhibitions, not art exhibitions. This can be science communication as found in science centres, in museums of cultural and natural history or other museums.
I will also look into university research on museums and exhibition design – museum studies or museology as it is also labelled. I have an interest in, and will comment on, learning experiences and play, documentary and archive-problematics as well.

Flattr this!