Currently browsing category

Om Stedsans.net

Om denne blog.

Opstart af ny stedsans.net

Domenet stedsans.net har eksisteret i mange år, men med forskelligt udseende og indhold. Jeg starter idag web’en op igen som blog efter …

Hello world!

Jeg accepterer at det vil være nyttigt at have et sted at snakke om de ting jeg er ved at undersøge (se …

About stedsans.net

Stedsans.net (a sense of place.net) is part of the research project Affinity and Battlefield at infomedia, University of Bergen, Norway (More information see: Nina …

Om stedsans.net

Opprindelig post 8/3-2006. Oppdatert i 2017: Stedsans.net var i årene 2006- 2011 del av forskningsprosjektet Slektskap og Slagmark ved Infomedia, Universitetet i Bergen (se mer …

Storytelling at museums

This blog is about many things, but first and foremost it is about storytelling at museums, science centres, zoos and the like. About …