Folketingskandidat for Alternativet, storkreds København

Nina Svane-Mikkelsen

Vor tids store solidaritetsprojekt er GRØNT

Vi er den sidste generation, der kan hindre alt for alvorlige klimaændringer. Det er os, der kan dæmme op for tabet af biodiversitet og sikre vild natur og rene omgivelser. Skal vi lykkes, må vi insistere på at tale om det og handle på det. Det kan føles akavet at insistere på den grønne dagsorden, fordi den er så åbenlyst rigtig. Alligevel er det svært at få grøn omstilling øverst på den politiske dagsorden. Vi er formet af og lever i en kultur der trækker os i en anden retning. Den er hverken klima-eller miljøvenlig.

Opbygningen af velfærdsstaten var efterkrigstidens fællesskabsprojekt. I stedet for at sælge ud velfærden, skal vi udvide den til landskaber, plante- og dyreliv og gøre udforskning og implementering af grønne løsninger til vor tids største fællesskabsprojekt. For grøn omstilling kræver både kulturændring og folkebevægelse for at kunne foldes ud i tide.

Derfor stiller jeg op som folketingskandidat for Alternativet. Jeg sætter fuldt tryk på den grønne bundlinje, på grøn omstilling med kulturel omstilling i fokus. Jeg har stor viden om naturkultur (om min forskning: stedsans.net/tag/my-research/) og særligt fokus på disse områder:

 

Politisk fokusområde Satsning og eksempler på konkrete forslag
CO2-reduktion

minus 40 procent i 2020 i forhold til i 1990-niveau = klimaændringer +1,5 grader stigning.

Ren/vedvarende energi (jf. Alternativets klimaudspil) i samarbejde med industri og forskningsmiljøer kombineret med tiltag for lavere energiforbrug.

Fx Solceller på alt nybyggeri, afgiftsfritagelse på elbiler, gratis kollektiv trafik, forskning i elektriske fly og nye energikilder.

Læs mere her: stedsans.net/tag/co2reduktion/

Biodiversitet

vi har mistet 80% insekter og næsten 3 mill. fugle i løbet af 40 år.

 

 

Genoprettelse af vild natur og bedre habitatbeskyttelse (skov, strandeng, hede og eng).

Jf. Alternativets naturpakke, skovkatalog og program om miljømæssig bæredygtighed.

Fx: udfase farlig kemi i landbrug, skovbrug, gartnerier og private haver og lave et venligt opgør med monokultur (ensartede afgrøder).

Fx: forsøg med engblomst-bælter i marker

Læs mere her: stedsans.net/tag/biodiversitet/

Kemisk og medicinsk forurening (multiresistente bakterier) Læs mere her: stedsans.net/tag/medicinresistens/

Vi skal handle for at stoppe udviklingen af medicin-resistens

 

GRØN OMSTILLING ER KULTUREL OMSTILLING – sammen om ny naturkultur

Jeg har forsket i naturfortællinger i massemedier og på museer. Historierne vi fortæller om naturen er vigtige og vores kulturkreds domineres af et udnyttende syn på natur. Arbejde med ny naturkultur kan drive grøn omstilling fremover. Vi må se på vores naturfortællinger, vores natursyn og -etik og udvikle grønne fortællinger og kulturel bæredygtighed.

Jeg vil arbejde med ny naturkultur i fællesskab og med Alternativets værdier i bagagen. Vi skal eksperimentere og nogle første forslag er: Involvering af flere kunstnere i natur- og klimaformidling, udvikling af natur- og dyreetik og tilbud om natur-på-recept på linje med kultur-på-recept.

Lidt om mig

Jeg er fotograf og medieforsker og arbejder pt. med fonde og legater i Legatbogen.dk. Jeg bor i Sydhavnen med min søn på 9 år. Jeg sidder i Kgs. Enghave Lokaludvalg for Å og er aktiv i bydelsforeningen Vesterbro/Sydhavnen.