Folketingskandidat for Alternativet, storkreds København

Nina Svane-Mikkelsen:

Vor tids store solidaritetsprojekt er GRØNT

Vi er den sidste generation, der kan hindre alt for alvorlige klimaændringer. Det er os, der kan dæmme op for tabet af biodiversitet og sikre vild natur og rene omgivelser. Skal vi lykkes, må vi insistere på at tale om det og handle på det. Det kan føles akavet at insistere på den grønne dagsorden, fordi den er så åbenlyst rigtig. Alligevel er det svært at få grøn omstilling øverst på den politiske dagsorden. Vi er formet af og lever i en kultur der trækker os i en anden retning – en retning der hverken er klima- eller miljøvenlig.

Opbygningen af velfærdsstaten var efterkrigstidens fællesskabsprojekt. I stedet for at sælge ud af velfærden, skal vi udvide den til landskaber, plante- og dyreliv og gøre udforskning og implementering af grønne løsninger til vor tids største fællesskabsprojekt.

For grøn omstilling kræver både kulturændring og folkebevægelse for at kunne foldes ud i tide.

Jeg stiller op som folketingskandidat for Alternativet for at sætte fuld tryk på grøn omstilling. Jeg har en skøn dreng på 9 år, og når jeg tænker på hans fremtid, på alle børns fremtid, er det let at blive bekymret. Vi har simpelthen pligt til at gøre NOK ved miljø- og klimakrisen de næste år. Det er tid til at handle, der er stadig tid. Og 2019 er løsningernes år.

Jeg vil også arbejde for mere omsorg i dansk politik. Jeg har selv prøvet hvordan det er, når der er langvarig sygdom i familien og alting falder fra hinanden. Vi skal passe på hinanden, sikre velfærden i Danmark og kan passende starte med at afskaffe fattigdomsreformerne.

Inden for det grønne område har jeg særligt fokus på følgende:

Vejen mod nul-udslipssamfundet

I samarbejde med industri og forskningsmiljøer kombineret med tiltag for lavere energiforbrug

(Alternativets klimaudspil)

Satsning på ren/vedvarende energi

CO2 og andre klimagasser afgiftsbelægges

Solceller på alt nybyggeri

Afgiftsfritagelse på elbiler

30% billigere kollektiv trafik

Forskning i elektriske fly og nye energikilder

Læs mere her: stedsans.net/tag/co2/

Biodiversitet
Vi har mistet 80% insekter og næsten 3 mill. fugle i løbet af 40 år

Genoprettelse af vild natur og bedre habitatbeskyttelse (skov, strandeng, hede og eng)(Alternativets naturpakkeskovkatalog og program om miljømæssig bæredygtighed)

Udfase farlig kemi i landbrug, skovbrug, gartnerier og private haver

Opgør med monokultur i landbruget (ensartede afgrøder) (fx forsøg med engblomst-bælter i marker)

Læs mere her: stedsans.net/tag/biodiversitet/

Kemisk og medicinsk forurening (multiresistente bakterier)

http://stedsans.net/tag/medicinresistens/

Vi skal handle for at stoppe udviklingen af medicin-resistens

GRØN OMSTILLING ER KULTUREL OMSTILLING – ny naturkultur og lidt om mig

Jeg har forsket i naturfortællinger i massemedier og på museer ved Universitetet i Bergen i Norge. Historierne vi fortæller om naturen er vigtige og vores kulturkreds domineres af et udnyttende syn på natur. Vi må se på vores naturfortællinger, vores natursyn og -etik, udvikle grønne fortællinger og kulturel bæredygtighed. Eksperimenter med ny naturkultur kan drive grøn omstilling fremover, og jeg håber rigtig mange vil kaste sig over de muligheder der ligger i det. Især kunstnere kan bidrage med meget her, tror jeg.

Jeg er fotograf og medieforsker og arbejder pt. med fonde og legater i Legatbogen.dk. Jeg er født og opvokset i København og omegn, men har boet 23 år i Bergen. I dag bor jeg i Sydhavnen med min søn på 9 år. Jeg sidder i Kgs. Enghave Lokaludvalg som repræsentant for Alternativet og er aktiv i Alternativets bydelsforening for Vesterbro og Sydhavnen.