Folketingskandidat for Alternativet, storkreds København

Nina Svane-Mikkelsen

Vor tids store solidaritetsprojekt er grønt

JA, vi er den sidste generation, der kan hindre alt for alvorlige klimaændringer. Det er os, der kan dæmme op for tabet af biodiversitet og sikre vild natur og rene omgivelser. Skal vi lykkes, må vi insistere på at tale om det og handle på det. Det kan føles akavet at insistere på den grønne dagsorden, fordi den er så åbenlyst rigtig. Det føles som at sparke åbne døre ind, for vi ved det jo godt alle sammen. Alligevel er det svært at få grøn omstilling øverst på den politiske dagsorden. Vi er formet af og lever i en kultur der trækker os i en anden retning. Den er hverken klima-eller miljøvenlig.

Opbygningen af velfærdsstaten var efterkrigstidens fællesskabsprojekt. I stedet for at sælge ud velfærden, skal vi udvide den til landskaber, plante- og dyreliv og gøre udforskning og implementering af grønne løsninger til vor tids største fællesskabsprojekt. For grøn omstilling kræver både kulturændring og folkebevægelse for at kunne foldes ud i tide.

Derfor stiller jeg som aspirant til folketingskandidat for Alternativet. Jeg vil nære den bevægelse ved at sætte fuldt tryk på den grønne bundlinje med kulturel omstilling i fokus. Jeg kan bidrage med venlig stædighed, stor viden om naturkultur (om min forskning: stedsans.net/tag/my-research/) og særligt fokus på disse områder:

 

Politisk fokusområde Satsning og eksempler på konkrete forslag
CO2-udledning ned

minus 40 procent i 2020 i forhold til i 1990-niveau = klimaændringer +1,5 grader stigning.

Satsning på ren/vedvarende energi (jf. Alternatiets klimaudspil) i samarbejde med industri og forskningsmiljøer kombineret med tiltag for lavere energiforbrug.

Fx Solceller på alt nybyggeri, afgiftsfritagelse på elbiler, gratis kollektiv trafik, forskning i elektriske fly og nye energikilder.

Læs mere her: stedsans.net/tag/co2reduktion/

Biodiversitet op

fokus på insekter og fugle –

vi har mistet 80% insekter og næsten 3 mill. fugle i løbet af 40 år.

 

 

Støtte genoprettelse af vild natur og bedre habitatbeskyttelse (skov, strandeng, hede og eng). Med udgangspunkt i Alternativets naturpakke, skovkatalog og program om miljømæssig bæredygtighed.Fx udfase farlig kemi i landbrug, skovbrug, gartnerier og private haver og lave et venligt opgør med monokultur (ensartede afgrøder).

Fx forsøg med engblomst-bælter i marker, se her

Læs mere her: stedsans.net/tag/biodiversitet/

Bekæmpe kemisk og medicinsk forurening (multiresistente bakterier) Læs mere her: stedsans.net/tag/medicinresistens/

Vi skal handle for at stoppe udviklingen af medicin-resistens

 

GRØN OMSTILLING ER KULTUREL OMSTILLING

Jeg forsker i naturfortællinger i massemedier og på museer. Historierne vi fortæller om naturen er vigtige og vores kulturkreds domineres af et udnyttende syn på natur. Arbejde med ny naturkultur kan drive grøn omstilling fremover. Vi må se på vores naturfortællinger, vores natursyn og -etik og udvikle grønne fortællinger og kulturel bæredygtighed.

Sammen om ny naturkultur 

Jeg vil arbejde med ny naturkultur i fællesskab og med Alternativets værdier i bagagen. Vi skal eksperimentere og nogle første forslag er: Involvering af flere kunstnere i natur- og klimaformidling, udvikling af natur- og dyreetik og tilbud om natur-på-recept på linje med kultur-på-recept.

Lidt om mig

Jeg har arbejdet som billedkunstner, fotograf og medieforsker og er pt. ved at afslutte ph.d.-afhandling om naturfortællinger og jeg er jobsøger. Jeg har boet 23 år i Norge og 27 år i København. Nu bor jeg i Sydhavnen med min søn på 9 år. Her deltager jeg i udviklingen af grøn skolegård til Ellebjerg skole – en bypark for hele Sydhavnen – og sidder i Kgs. Enghave Lokaludvalg for Å samt Billedkunstudvalget i KBH-Kommune. Jeg er vild med fotografi og mine grønne by-altaner der gav en høst på 400 tomater sidste år (ja, også dét kan lade sig gøre ?).