Vi må stoppe udvikling af medicinresistente bakterier og svampe

Ja, det bliver stadig sværere at behandle infektioner hos mennesker og dyr. Vi må stoppe udvikling af medicinresistens NU. Vi må ændre den praksis indenfor konventionel svineproduktion. Kun syge dyr skal behandles, ikke hele besætningen. Vi må ligeledes mindske brugen af zink. Og så må vi holde helt op med at bruge visse svampebehandlingsmidler inden for landbrug og industri. Det skylder vi os selv og vores børn. For også i fremtiden skal vi kunne modtage en operation uden at frygte at få en operationsinfektion, der ikke kan behandles.  Alternativet ønsker at indføre en generationskontrakt der netop sikrer at vi ikke ødelægger muligheden for fremtidige generationer. Den er nydeligt beskrevet i forhold til klima i det nye energiudspil “God energi” (s.3-4, forslag 1), men skal selvfølgelig også gælde bæredygtig udvikling også på andre områder:

“- Ingen nye love og politiske aftaler må indføres, hvis de ødelægger eller forringer livsgrundlaget for kommende generationer – syv generationer frem.” 

Se omtale af azol-problemet her:

I industrien bliver (svampe)midlerne brugt til imprægnering af eksempelvis træ og tekstiler og særligt landbruget bruger store mængder til bekæmpelse af svampesygdomme i afgrøderne. De mest anvendte svampemidler er næsten identiske med de azoler, man bruger i medicin mod svampeinfektioner i mennesker. (…) Eksperterne er særligt bekymrede over landbrugets brug af azol-pesticider på grund af den måde midlerne bliver anvendt.

Man må sige, at de svampemidler, der bliver brugt i landbruget, er næsten identiske med dem, vi bruger til at behandle patienter, og ved at man breder det ud i så stor stil, så forventer vi, at det vil give tiltagende problemer inden for behandling af patienterne, siger Ole Hilberg, der er overlæge i lungemedicin på Vejle Sygehus og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab.”
(kilde: https://www.dr.dk/…/doedelig-skimmelsvamp-udvikler-resistens)

Leave a Reply