FN’s verdensmål

Af FN’s 17 verdensmål er det særligt nr. 13, 14 og 15, jeg fokuserer på i mit politiske arbejde: Klima, livet i havet og livet på land.

For det er helt afgørende at stoppe eskalerende menneskeskabte klimaændringer og den 6. masseuddød af plante- og dyrearter, der er igang netop nu.

Skriv et svar