Arbeidsgruppen, Fase 1, prosjektutvikling Mara

screenshot http://roughy-mara.net
I prosjektets startfase 1 er mye utviklet i kollaborativt felleskap

Basecamp management (bare for arbeidsgruppen): http://stedsans.updatelog.com/

Flattr this!

Skriv et svar