Carl Sagans populærvidenskabelige TV-serie

Jeg ved ikke så meget om Carl Sagans populærvidenskabelige TV-serier. Mon der er en læser der har set dem? Hvad er din erfaring med Carl Sagans formidling? Hvad har du set og hvornår? Hvad husker du?

Læs om Cosmos-serien her 

Om Sagan og kendisforsker-fænomenets opståen.

Photo “Carl Sagan speaks at Cornell University. Around 1987” by Kenneth C. Zirkel – Own work, CC BY-SA 4.0, (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51536860)

Mere vild skov

»Det store kapløb om at gøre noget for at bremse klimaforandringerne er ikke alene halvhjertet og går alt for langsomt, men det ignorerer desværre også fuldstændig den anden globale krise, biodiversitetskrisen – ja, i bestræbelserne på at plante enorme plantageområder, risikerer det endog at forværre den.

I de sidste par århundreder har vi i Danmark plantet produktionsskov til den store guldmedalje, og skovdækket er blevet forøget fra cirka 2 procent til cirka 14 procent af landets areal. Og ja, det har givet masser af tømmer – men har det gavnet naturen? Tværtimod.«

Vi skal både tænke på både biodiversitetskrisen og klimakrisen. Vi kan sagtens skabe mere natur på naturens præmisser i stedet for at give naturen trange kår med for meget produktionsskov. Det skriver Rune Engelbreth Larsen om i Altinget i dag.

Flattr this!

Afgifter på flyrejser nu

Jens Villiam Hoffs meget tankevækkende tale på Klimapåmindelsen d. 17. januar, se den på klimabevægelsens website

(link brudt ved check d. 30/3-20, men talen genfundet her (Københavns universitet UCPH/Centre for Voting and Parties Researchers/Jens Villiam Hoff,  “Passagerafgift på flyrejser – et politisk og personligt dilemma”, Tale ved Klimapåmindelsen, Christiansborg d. 17/1 2019).

Flattr this!

Nuancer af grønt

Ifølge fagmediet Økologik skal vi måske ikke kun spise mindre oksekød, men også se på fænomenet “holistisk afgræsning”:

“Græs er uden sammenligning den landbrugsafgrøde, som kan generere mest fotosyntese. Den har en stor bladmasse, er grøn meget store dele af året, kan vokse i flere forskellige lag så den modtager sollys i flere niveauer og behøver ikke at blive pløjet om. Samtidig kan græsmarker lave et tæt og dybt rodnet, som er ideelt til at udveksle næringsstoffer og sukkerstoffer med mikroorganismerne i jorden. Græsmarker, som plejes rigtigt, kan regenerere topjorden og lagre mange ton kulstof/ha om året.”

https://nyheder.okologi.dk/mennesker-og-meninger/justitsmord-pa-drovtyggerne

Flattr this!

En stemme på mig er en stemme til de stemmeløse

Jeg beder dig tænke på noget andet end mennesker først. Ihvertfald mennesker med stemmeret. Tænk i stedet på dem uden stemme. Tænk på naturen, på dyrene og gør det for nogle andre uden stemmeret: Børnene. For du er den voksne.

Fordi “Året har været fyldt med alarmerende nyheder”

Som Bodil Nissen skriver på Twitter:

Ja, og at vi er en del af naturen, som vi er dybt afhængige af – udenpå som indeni. Det er fx ganske nyt, at de ca 1,5 kg bakterier og svampe, vi har i vores mave-tarmsystem skal have en god biodiversitet for at vores immunforsvar og helbred – både psykisk og fysisk er godt.

Flattr this!

Tungmetaller og antibiotikaresistens

Uddrag fra Tungmetaller i byen øger forekomsten af antibiotikaresistens” i Ingeniøren:

Ophobede tungmetaller i byerne risikerer at gøre antibiotikaresistens til et helt uoverkommeligt problem. En ny undersøgelse fra København, Kina og Nordirland har påvist, at antibiotikaresistente bakterier trives storartet i byjord, hvor resistensgenerne bliver båret vidt omkring af tungmetalresistente bakterier.

Metaller kan altså sprede antibiotikaresistens. Først inden for de seneste år er det slået fast at det rent faktisk sker ude i miljøet. Også derfor skal der ryddes op på forurenede grunde. Vi skal have fokus på rent miljø. Se også Science of the Total Environment 

Udfordringen er, at mange af de bakterier, som gennem tiden har udviklet resistens over for de giftige tungmetaller, også har udviklet sig til at modstå forskellige antibiotika. Det springende punkt er imidlertid, at problemet kan sprede sig bredt og til andre organismer. Forskerne har nemlig sandsynliggjort, at resistensmekanismerne kan hoppe fra bakterie til bakterie ved hjælp af såkaldt mobile genetiske elementer, som er små dele af bakteriens dna, hvorpå resistensmekanismerne ligger, og disse dele kan bakterien ‘smitte’ andre typer bakterier med.

Flattr this!

Venstres forhold til Klimarådet…

Som Rune Lykkeberg skriver i dagens Information, så er Venstres forhold til Klimarådet afslørende. Det virker ikke som om Venstre har forstået alvoret i situationen. Vi skal handle nu i forhold til klimakrisen, og det betyder altså, at man lytter til Klimarådet… Lykkeberg skriver:

“Det, der står tilbage, er, at Venstre gennem snart fire år systematisk har chikaneret og bekæmpet Klimarådet. For enhver regering, som vil sikre en grøn omstilling, er Klimarådet ellers en effektiv alliancepartner. Venstres kamp mod Klimarådet afslører og udstiller, at det er meget vigtigere for partiet at redde sig selv end naturgrundlaget for de næste generationer.”

Rune Lykkeberg i Information d. 7/1-19

Vores by

“Der er ingen naturlov, der dikterer, at en privat spekulant skal have lov at nedrive værdifulde kulturmiljøer for egen vindings skyld, at den københavnske metro skal finansieres ved grundsalg, eller at hovedstadens befolkningstilvækst primært skal håndteres inden for Københavns kommunegrænse.

Hvis det viser sig at føre til uhensigtsmæssigheder – at byen og samfundet udvikler sig i en anden retning, end den vi ønsker – så kan vi bare lave det om.”   👏

Jesper Paghs nytårstale: »Hvem mon arkitekturen tjener i dag?«

Debat: Et unikt hjørne af København giver bud på en alternativ byudvikling

Flattr this!

Ministeriet for grøn omstilling

Klimaforandringerne er den største trussel mod livet på kloden, som vi kender det. Derfor vil en ny, grøn regering stå i spidsen for en grundlæggende samfundsmæssig omstilling til et langt mere bæredygtigt samfund. Ministeriet for Grøn Omstilling vil med sine fire ministre sikre, at samtlige af samfundets sektorer omstiller til en produktion og et forbrug, der ikke belaster klimaet mere end højst nødvendigt, og som heller ikke driver rovdrift på naturen eller skader vores miljø.

Ministeriet for Grøn Omstilling vil bestå af følgende ministre:

Klima- og energiministeren
Miljøministeren
Naturens minister
Ministeren for global grøn omstilling
De fire ministre vil i samarbejde sikre, at Danmark får sat fart under omstillingen til et samfund med minimal eller ingen klima-, miljø- og naturbelastning. Under dette ministerium skal der bl.a. arbejdes med omstilling til CO2-neutral transport, omstilling til vedvarende energi, et samfund uden klimabelastning, udvikling af nye grønne løsninger inden for klima og energi samt afvikling af fossile brændsler. Dette vil være klima- og energiministerens primære opgaver.

Miljøministerens ansvarsområde bliver at sikre en forsvarlig brug af ressourcer og nedbringelse af miljøpåvirkninger. Ministeren vil ligeledes have ansvaret for den del af forsyningspolitikken (især drikke- og spildevand), som klima- og energiministeren ikke dækker, samt fysisk planlægning, dyrevelfærd, udviklingen af det cirkulære samfund samt kemien i vores hverdag og samfund.

Naturministerens fornemmeste opgave bliver at sikre, at tabet af biodiversitet, der er forårsaget af vores intensive udnyttelse af naturen, vendes til en fremgang i naturens mangfoldighed, og at vi får mere fri og vild natur både på landet og i byerne. Ministeren skal derudover sikre borgernes adgang til naturen og tænke naturens rolle ind i bl.a. undervisnings-, trivsels- og sundhedspolitikken – i samarbejde med de øvrige relevante ministerier.

Ministeren for global grøn omstilling skal fokusere på at gennemføre vores politik internationalt. Danmark skal være frontløber i den globale grønne omstilling som et godt eksempel hjemme og som foregangsland i internationale forhandlinger og med teknologisk og udviklingsmæssig bistand.

MINISTERIET SÆTTER HELT GRUNDLÆGGENDE DEN POLITISKE RAMME FOR ANDRE RESSORTOMRÅDER. DERMED OVERTAGER MINISTERIET FOR GRØN OMSTILLING DEN ROLLE, SOM FINANSMINISTERIET HAR I DAG SOM RAMMESÆTTENDE FOR REGERINGENS ARBEJDE.

Flattr this!